תצורת הגדרות שמע/וידיאו

הגדרות כינון שמע/וידיאו מאפשרות להגדיר עדיפויות שמע כגון פלט, תצורת רמקולים ובקרת רמקול לתדרים נמוכים וכן לכוונן את הגדרות הווידיאו.


כדי לקבוע את תצורת הכינון של הגדרות שמע/וידיאו

1 בתיבת הדו-שיח כינון, בחר בלשונית הגדרות שמע/וידיאו.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup תצורת הגדרות שמע/וידיאו

2 בסעיף בקרת שמע מתקדמת ניתן לבצע את אחת מבין הפעולות הבאות:

· סמנו את תיבת הסימון שגר 0.1 (LFE Subwoofer) לרמקולים/אוזניות כדי לשלוח את אות הרמקול לתדרים נמוכים אל הרמקולים הראשיים או האוזניות.

· סמנו את תיבת הסימון אפשור שמע היקפי כדי לאפשר נוכחות של התקני עזר במערכת. הפלט של התקני שמע עזר מעורבל עם הפלט של התקני ה-MIDI והתקני השמע בצורת גל.

  • סמנו את תיבת הסימון זכור הגדרת עוצמת קול, כדי לשחזר את הגדרות עוצמת הקול עם ההפעלה של WinDVD.

3 בסעיף בקרת וידיאו מתקדמת, בצעו אחת מבין הפעולות הבאות:

· סמנו את תיבת הסימון שימוש בהאצת פענוח של הכרטיס הגרפי כדי להציג את טכנולוגית הווידיאו המתאימה (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon, או Intel Clear Video)

· סמנו את תיבת הסימון PAL TruSpeed כדי לתקן אוטומטית שגיאות מהירות של PAL ולהתאים את גובה הצליל.

  • סמנו את תיבת הסימון יחס ממדים קבוע כדי לקבע את יחס הממדים של הווידיאו.

4 הקליקו אישור.

 

 

תצורת הגדרות שמע/וידיאו