תצורת העדפות

הגדרת ההעדפות מאפשרת להגדיר אפשרויות לתכונות כלליות.


כדי לקבוע תצורה להגדרת העדפות

1 בתיבת הדו-שיח כינון, בחר בלשונית העדפות.

Corel WinDVD setup preferences תצורת העדפות

2 בתפריט הנפתח חידוש אוטומטי, בחרו אחת מבין האפשרויות הבאות:

· התחל תמיד מההתחלה: הנגינה תחודש תמיד מתחילת התקליטור.

· חידוש מנקודת ההפסקה האחרונה: הנגינה תחודש תמיד מהנקודה האחרונה שבה הופסקה.

3 תחת העדפות נגן, סמן את תיבת הסימון התחל במסך מלא כדי להפעיל הקרנת DVD במצב מסך מלא.

בסעיף “חלון וידיאו”, בחרו בין רגיל ובין תמיד עליון כדי לקבוע את התנהגות התצוגה של חלון הווידיאו.

4 בסעיף תצורת בקרת מסך מלא, בחרו אחת מבין האפשרויות הבאות:

· הסתרה אוטומטית: הסתרה אוטומטית של “מסך הנגן” ושל “סרגל הכתוביות” לאחר פרק זמן מוגדר ללא פעילות של העכבר. ניתן לציין את מספר השניות לפני ההסתרה האוטומטית של מסך הנגן ושל סרגל הכתוביות.

· הצגה: “מסך הנגן” ו”סרגל הכתוביות” יוצגו במצב מסך מלא.

· הסתרה: “מסך הנגן” ו”סרגל הכתוביות” לא מוצגים במצב מסך מלא.

סמנו את תיבת הסימון אפשר תצוגה על התמונה במסך כדי להציג לוחות פיקוד ומידע אחר על המרקע. אפשרות זו, המוכרת גם בסימון OSD – On Screen Display, מאפשרת למשתמשים לצפות במידע או לבחור אפשרויות במהלך נגינת סרט.

5 בתפריט הנפתח שפת תפריט, בחרו את שפת ברירת המחדל של התפריט.

6 בתפריט הנפתח שפת שמע, בחר את שפת ברירת המחדל של האודיו.

7 בתפריט הנפתח שפת כתוביות, בחר את שפת ברירת המחדל לתצוגת הכתוביות.

8 בתפריט הנפתח כתובית/סגנון CC, בחרו מבין האפשרויות רגיל או שקוף.

· רגיל: הכתוביות יוצגו במצבן המקורי.

  • שקוף: הכתוביות יוצגו שקופות חלקית.

9 הקליקו אישור.

 

 

תצורת העדפות