תצורת מארז טכנולוגיה ניידת

הטכנולוגיה הניידת ממוטבת עבור טכנולוגיית Intel Centrino Mobile. תודות להגדרות של WinDVD לחיסכון מיטבי בחשמל, לשמירת תוכן במטמון זיכרון ולבקרת סיום החיים של הסוללה, ניתן ליהנות מצפייה בסרטים מבלי לדאוג שהסוללה תתרוקן באופן בלתי צפוי. תכונת החיסכון בחשמל של הטכנולוגיה הניידת ישימה רק כאשר המערכת במצב סוללה, במיוחד במחשבים ניידים.


כדי לקבוע את תצורת הכלים לחיסכון בחשמל של מארז הטכנולוגיה הניידת

1 בתיבת הדו-שיח כינון, בחר בלשונית מארז טכנולוגיה ניידת.

Corel WinDVD setup mobile%20technology%20pack תצורת מארז טכנולוגיה ניידת

2 סמן את תיבת הסימון אפשור תוכנית WinDVD לצריכת חשמל בנייד כדי לאפשר את הכלים של הטכנולוגיה הניידת לחיסכון בחשמל וכדי למקסם את חיי הסוללה במהלך WinDVD במחשב נייד.

3 הקליקו על עיון בהגדרות צריכת חשמל בנייד כדי לצפות באפשרויות התוכנית לחיסכון בחשמל ולהתאים אותה.

4 סמנו את תיבת הסימון אפשור מיטוב צריכת חשמל בנייד כדי לאפשר את האופטימיזציות של זיכרון המערכת להפחתת צריכת החשמל.

5 בתפריט הנפתח שימוש בזיכרון מערכת, בחרו אחד מבין מגוון מצבי החיסכון בחשמל:

· אגרסיבי: חסכון אגרסיבי בצריכת חשמל מציע את רמת החיסכון הטובה ביותר, אך עלול להשפיע על ביצועי יישומים אחרים הפועלים בו-זמנית.

· ממוצע: רמת חיסכון שבה נעשה שימוש רק בחלק מן הכלים לחיסכון בחשמל. לא משפיעה באופן משמעותי על יישומים אחרים.

· שמרני: הרמה הנמוכה ביותר של חסכון בחשמל, אך מאפשרת גמישות מרבית להפעלת יישומים חדשים.

6 בגררה הספק סוללה מינימלי הדרוש להקרנה, הסיטו את הגררה משמאל לימין כדי להגדיר את זמן ההפעלה המינימאלי של הסוללה. הגדרה זו מונעת מהמחשב הנייד לכבות באופן לא צפוי בעת הקרנת סרט מתמשכת. כאשר יתרת חיי הסוללה מגיעה לרמה המצוינת, תוכנית WinDVD נסגרת אוטומטית ועדיין תוכל להשתמש במחשב הנייד ליישומים אחרים.

7 הקליקו אישור.

 

 

תצורת מארז טכנולוגיה ניידת