מקשי קיצור

מקש
פעולה
Ctrl+A
בחירת שמע
E
פליטה
F
גלילה קדימה
G
בחירת זווית
I
צידוד
K
סימנייה
L
פתיחת רשימת נגינה
M
השתקה/השמעה
Ctrl+M
תפריט ראשי
N
צעד
O
פתיחת מועדפים
P
לכידה
Ctrl+P
נגינה חוזרת מיידית
Ctrl+Q
דילוג קדימה
R
גלילה לאחור
S
בחירת כתובית
T
בחירת כותר
X
יציאה
Esc
חילוף בין מסך מלא וחלון רגיל
F1
פתח קובץ עזרה
Ctrl + +
זום מתקרב
Ctrl + -
זום מרחיק
Shift + +
הגברת בהירות ++s
Shift + Down
הפחתת עוצמת קול
Shift + Up
הגברת עוצמת קול
-
הפחתת בהירות

Corel WinDVD shortcuts left קיצורי דרך במקלדת

שמאל

Corel WinDVD shortcuts right קיצורי דרך במקלדת

ימין

Corel WinDVD shortcuts up קיצורי דרך במקלדת

מעלה

Corel WinDVD shortcuts down קיצורי דרך במקלדת

מטה
PgDn
הפרק הבא
PgUp
הפרק הקודם
מקש רווח
נגן/הפסק
Enter
בחירה
End
עצירה
1-0
עבור לפרק N

 

 

קיצורי דרך במקלדת