שימוש בטכנולוגית Blu-ray

התוכנה Corel WinDVD עולה ביכולותיה על תפקודי הנגינה הרגילים של נגני מדיה אחרים עקב תמיכתה במאפיינים שונים של תקליטורי BD (Blu-ray Discs) ובכך שהיא מאפשרת למשתמשיה למצות את המיטב מטכנולוגית תקליטורי Blu-ray.

בפרק זה תוכלו לעיין בנושאים הבאים:

Corel WinDVD note%20graphic שימוש בטכנולוגית Blu ray

מידע נוסף לגבי דרישות המערכת המומלצות לנגינת תקליטורי Blu-ray ניתן למצוא באתר של Corel.

 

 

שימוש בטכנולוגית Blu-ray