אפשור התפריט הצץ של תקליטורי BD

התפריט הצץ בנגינת תקליטור Blu-ray מאפשר להרחיב את הקשר ההדדי בין המשתמש והתוכנה, כגון על ידי דפדוף בתפריט רב עמודים, בחירת נתיבי תפריט שונים או אפשור או ביטול של צלילי הלחצנים בתפריט הצץ.

ניתן לגשת אל התפריט הצץ באמצעות הקלקה על לחצן סוג מדיה בסרגל הכתוביות ובחירת תפריט צץ.

Corel WinDVD note%20graphic אפשור התפריט הצץ של תקליטורי BD

התפריט הצץ מאופשר במהלך הנגינה של תקליטורי Blu-ray עם תוכן BDMV או BD-J. התפריט הצץ מושבת במהלך הנגינה של תקליטורי Blu-ray עם תוכן BDAV.

 

 

אפשור התפריט הצץ של תקליטורי BD