גישה לתוכן BD-J

תוכנית WinDVD מתירה לאפשר תוכן BD-J ולגשת אליו בתלות בתכונות הנתמכות בכותר תקליטור ה-Blu-ray המנוגן.

Corel WinDVD note%20graphic גישה לתוכן BD J

כאשר ניגשים לתוכן BD-J, מרבית קיצורי הדרך של המקלדת לא יתפקדו. ניתן להתגבר על מגבלה זו על ידי שימוש בהדמיית עכבר לניווט ולבקרה בתפעול BD-J. לצורך זה יש לאפשר את הדמיית העכבר בדו-שיח העדפות.

 

 

גישה לתוכן BD-J