ערבול שמע עבור תקליטורי BD-ROM

ההגדרות הבלעדיות של תקליטורי BD-ROM מאפשרות למשתמשים לקבוע אם ברצונם לאפשר את תפקודי ערבול השמע. כאשר מערבלים, רצועת השמע הראשית מעורבלת עם רצועת השמע המשנית ועם אפקטי שמע לפני שיגור זרם השמע ל”התקן פלט השמע הדיגיטלי”.

 

 

ערבול שמע עבור תקליטורי BD-ROM