הגדרות שמע מתקדמות

למעוניינים בגמישות נוספת, WinDVD כוללת אפשרויות נוספות בלשונית הגדרות שמע/וידיאו בתיבת הדו-שיח כינון. ראו קביעת התצורה של הגדרות שמע/וידיאו.

שגר 0.1 (LFE Subwoofer) לרמקולים/אוזניות

תכונת ההכוונה המחודשת של LFE מיועדת למנוע אובדן של אפקטים בתדר נמוך (LFE, רמקול לתדרים נמוכים, או ערוץ 0.1) במקורות Dolby Digital במערכת שלא מותקן בה רמקול לתדרים נמוכים.

סמנו את תיבת התיוג שגר 0.1 (LFE Subwoofer) לרמקולים/אוזניות כדי לשלוח את האות המיועד לרמקול לתדר נמוך לרמקולים הקדמיים השמאלי והימני (או לאוזניות). כאשר האפשרות הזו מאופשרת, תוכנית WinDVD שולחת את האות של האפקטים בתדר נמוך בצורה שווה לרמקולים הראשיים או לאוזניות. תכונה זו מיועדת להפקת צליל עשיר יותר ללא רמקול לתדרים נמוכים.

ניתן להשתמש באפשרות זו רק אם הרמקולים הראשיים מסוגלים להתמודד עם אנרגיית בס משמעותית בתדר נמוך מ- 80Hz. לא מומלץ להשתמש באפשרות זו במרבית ערכות הרמקולים המותקנות במחשבים אישיים.

 

 

הגדרות שמע מתקדמות