הגדרת התקן נגינה

הלשונית התקן נגינה מאפשרת לבחור התקן פלט שמע, לציין טכנולוגיית שמע ולכוונן את הגברה של הרמקולים.

Corel WinDVD enhancements playback%20device הגדרת התקן נגינה


כדי לבחור התקן נגינה

ברשימה הנפתחת בחירת התקן, בחרו התקן פלט שמע.

  • אוזניות כדי להשתמש באוזניות באמצעות שקע אוזניות.

  • רמקולים (מספר הרמקולים מאותר אוטומטית) כדי להאזין לסרט באמצעות רמקולים.

  • פלט S/PDIF כדי לחבר את פלט השמע למקלט התומך בטכנולוגיות Dolby או DTS.


כדי לכונן רמקולים

אזור הבקרה של הרמקולים מציג את מיקום הרמקולים או האוזניות כפי שנבחר בסעיף “בחירת התקן”. משתמשים בגררות המתאימות לרמקולים המסומנים כדי לכוונן את ההגברה של כל רמקול. לחצו על התיבה שמעל גררת ההגברה של רמקול כדי לכוונן את השהיית הזמן של כל רמקול. לחצו על התיבה שמחת גררת ההגברה של רמקול כדי לאפס את ההגברה של הרמקול.


כדי ליישם טכנולוגית סינון והפחתת רעש

בהתאמה להתקן פלט השמע הנבחר, יופיע מערך אפשרויות שונה בתפריט הנפתח טכנולוגיה. ציינו את הטכנולוגיה שבה ייעשה שימוש לסינון ולהפחתת רעש בשמע.

  • סטריאו: נגינת קובצי וידיאו או שמע בצליל סטריאו.

  • אוזניות Dolby: נגינת שמע וירטואלי חד וברור בטכנולוגיית רמקול Dolby מדומה. טכנולוגיית “רמקול Dolby מדומה” מספקת מערך שמע מדומה המנצל תצורה שבה מוזנים שני ערוצי שמע לשני רמקולים ויוצר צליל היקפי ממשי מאותם שני הרמקולים. השתמשו בגררה גודל החדר כדי לכוונן את כיסוי השטח באמצעות הרמקולים המדומים. סמנו את תיבת הסימון Dolby Pro Logic IIx כדי לאפשר את התכונה הזו ולהרחיב מערכת שמע המבוססת על 5.1 ערוצים למערכת המבוססת על 6.1 או 7.1 ערוצים לנגינת שמע. בתפריט הנפתח, בחרו מצב סרט קולנוע או מצב מוסיקה, בהתאמה ליצירה הנוכחית המנוגנת.

  • אוזניות SRS: צליל היקפי אמיתי מושג באמצעות הטכנולוגיה ממעבדות SRS. סמנו את תיבת הסימון SRS TrueSurround XT כדי לבצע התאמה אישית מתקדמת של העדפות השמע. לאחר הסימון, תהיינה האפשרויות הבאות זמינות:

בהירות דו-שיח SRS: לעיתים עלולים להתגלות קשיים בהבנת הדו-שיח בפס הקול של סרט קולנוע, בעיקר עקב רעשי רקע, רמקולים לא מתאימים או ערבול לקוי של השמע. בהירות דו-
שיח SRS היא טכנולוגיה המיועדת להפיק מחומרי הנגינה דו-שיח ברור, חד ומובן למאזין. כווננו את הגררה כדי להשיג ניקיון מרבי של הדו-שיח.

SRS trubass: מסילות הצלילים של סרטי קולנוע עכשוויים מכילות כמות גדולה של נתוני בס. טכנולוגית “SRS trubass” משפרת את הנגינה של סרטי קולנוע באמצעות העברת נתוני הבס מהרמקול לתדרים נמוכים לרמקולים קטנים או אוזניות. טכנולוגיה זו משפרת גם את היכולות של הרמקולים לתדרים נמוכים, אם יש כאלה. כווננו את הגררה של “trubass” על מנת ליהנות מצליל בס עשיר ומגוון בדומה לזה הנשמע באולם תיאטרון.

  • אוזניות Corel: הטכנולוגיה של Corel משמשת למיטוב הגדרות השמע.

  • רמקול Dolby מדומה: טכנולוגיית “רמקול Dolby מדומה” מספקת מערך שמע מדומה המנצל תצורה שבה מוזנים שני ערוצי שמע לשני רמקולים ויוצר צליל היקפי ממשי מאותם שני הרמקולים. בסעיף ייחוס, בחרו בין רוחב 1 ובין רוחב 2 כדי לציין את אזור הכיסוי של הרמקולים המדומים.

Dolby Pro Logic IIx: טכנולוגיה להרחבת מערכת רמקולים סטיראו או מערכת עם 5.1 ערוצים למערכת להשמעת נגינה ב- 6.1 או 7.1 ערוצים. בנוסף על פלט למערכת 5.1 ערוצים של Dolby II, טכנולוגית Dolby IIx מחוללת פלט לרמקולים מאחור מימין ומאחור משמאל כדי להפיק חווית צליל היקפי אמיתי.

  • SRS XT: אפשרות זו מספקת לאוזניות SRS את אותה טכנולוגית SRS שהיא מספקת למערך הרמקולים הנוכחי.

 

 

הגדרת התקן נגינה