הגדרת עיבוד צליל ספרתי

הלשונית עיבוד צליל ספרתי (DSP) מאפשרת לשפר את איכות הצליל בנגינה של קובצי שמע על ידי בחירת הגדרות איקוולייזר מוגדרות מראש על פי סוגי צליל שונים.

Corel WinDVD enhancements dsp הגדרת עיבוד צליל ספרתי

האפשרויות כוללות: רוק, בס, הד, רך, קולי, קלאסי, בלוז, פופ, ראפ, מתכתי, קנטרי, ג’ז, עממי, עכשווי, עתיק, אופרה, סווינג, דיבור וכן מותאם.

בחרו מותאם כדי לכוונן ידנית את האיקוולייזר. כווננו את הגררות על מנת לציין את התדרים שהמשרעת (אמפליטודה) שלהם תוגדל או תוקטן.

  • עמעום: כוונון כמות הצליל המועברת לכל רמקול.

  • איזון: כוונון האיזון בין רמקול שמאל לרמקול ימין.

  • איפוס: החזרת ההגדרות לברירת המחדל.

 

 

הגדרת עיבוד צליל ספרתי