שימוש במתיחת זמן

מתיחת הזמן מאפשרת לשנות את מהירות הנגינה מחצי מהירות למהירות כפולה, מבלי לאבד פלט סטריאו ומבלי לעוות את השמע. זוהי תכונה שימושית המאפשרת להתאים את משך הזמן הכולל של הנגינה לצרכים. אם למשל, משך הנגינה הרגילה של סרט הווידיאו שבידנו ארוך יותר ממסגרת הזמן המוקצבת לנגינתו, ניתן להשתמש במתיחת זמן כדי להאיץ את נגינת הסרט כך שתסתיים בדיוק בתוך מסגרת הזמן שהוקצבה לו.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch שימוש במתיחת זמן


להגדרת התצורה של הגדרות מתיחת זמן

1 הקליקו על לאט או מהיר כדי להאט או להאיץ את הנגינה. לחלופין, ניתן להשתמש בגררה שמתחת ללחצנים כדי לשלוט במהירות הנגינה.

מהירות הנגינה תוצג בתיבה מהירות הנגינה. כדי להבטיח שאיכות השמע לא תיפגע בעת הנגינה, המהירויות המרבית והמינימאלית מוגבלות לטווח שבין 0.5x לבין 2x.

סעיף זמן נותר מציג את הזמן שנותר עד לסיום הסרט.

2 הקליקו על הלחצן ברירת מחדל והזינו את השעה המדויקת, מתואמת לשעון של המחשב, שבה תסתיים הצפייה בסרטון הנוכחי.

3 הקליקו על משך סרט כולל כדי לציין את משך הזמן העומד לרשותכם ושבו אמורה נגינת הסרט להסתיים.

להחזרת ההגדרות לערכי ברירת המחדל, הקליקו על הלחצן איפוס.

 

 

שימוש במתיחת זמן