שימוש ב-All2HD

הלשונית All2HD מאפשרת לשפר את תצוגת הווידיאו באמצעות טכנולוגית Trimension™ All2HD. טכנולוגית All2HD שפותחה על ידי חברת NXP Software, היא פתרון מבוסס תוכנה במלואו שמבטיח נגינה איכותית של וידיאו במובחנות גבוהה (HD) במחשב אישי.

Corel WinDVD enhancements all2hd שימוש ב All2HD

אל שיפור מובחנות גבוהה (HD)

ניתן להמיר תצוגה במובחנות רגילה לתצוגה במובחנות גבוהה מבלי לאבד איכות תמונה. טכנולוגית המרה מתקדמת מאפשרת להמיר עד רמת 1080p מלאה.

תנועה טבעית דיגיטלית

צג מחשב רגיל מציג תמונות בקצב של 60 עד 100 תמונות לשנייה ואילו סרט קולנוע מוקלט, בדרך כלל, בקצב של 24 מסגרות לשנייה. טכניקה המוכרת בשם 2:3 pulldown ממירה סרט קולנוע לקצב של 60 מסגרות בשנייה כדי להציג אותו על הצג של המחשב. המרה זו יוצרת אפקט של ריטוט בתנועה.

טכנולוגית “תנועה טבעית דיגיטלית” מודדת את מהירות התנועה של עצמים ואת כיוון תנועתם. הטכנולוגיה יוצרת שדות חדשים שבהם העצמים מוצבים בעמדות תנועה נכונות. כתוצאה מתהליך זה, מתקבלת על צג המחשב תצוגה חלקה, נקייה מרטט של העצמים הנעים. הצופים בסרט נהנים מסצנות פעולה במהירות גבוהה המוצגות בצורה ברורה וחדה לאחר פיצוי התנועה.


להגדרת התצורה של הגדרות All2HD

1 הלשונית All2HD מאפשרת את תיבת הסימון אפשור Trimension All2HD.

2 כדי להשוות סרטון וידיאו שהומר באמצעות All2HD עם אותו סרטון ללא המרה, אפשרו את מצב הדגמה.

3 בסעיף אל שיפור מובחנות גבוהה (HD), סמנו את ההפרדה של סרטן הווידיאו. ניתן לשדרג הפרדת DVD רגילה עד רמת 1080p מלאה. גררו את הגררה כדי לשלוט בחדות של התמונה.

4 בסעיף תנועה טבעית דיגיטלית, ניתן לקבוע את איכות הווידיאו לרמת איכות מיטבית או מראה קולנועי. בחירת לא פעיל תשבית כליל תכונה זו.

 

 

שימוש ב-All2HD