Instaliranje i deinstaliranje programa WinDVD

Program za instalaciju čini instaliranje Corelovih aplikacija i komponenti lakim. On vam omogućava

  • instaliranje i deinstaliranje bilo koje Corelove aplikacije uključene u vaš softverski paket.

  • dodavanje komponenti trenutno instaliranoj aplikaciji.

  • osvježavanje datoteka i konfiguracije trenutno instaliranih aplikacija.


Za instaliranje programa WinDVD

1 Zatvorite sve pokrenute programe.

2 Umetnite disk za instalaciju programa WinDVD u vaš DVD pogon. Prozor Instalacija će se automatski pokrenuti i nakon njega će biti prikazan prozor Dobrodošli u instalaciju programa WinDVD.

Ako se program za instalaciju ne pokrene automatski, dvaput kliknite na ikonu Moje računalo na vašoj radnoj površini, pronađite i odaberite DVD pogon u koji ste umetnuli CD za instalaciju programa WinDVD i zatim dvaput kliknite na ikonu Instalacija.

3 Slijedite upute na vašem zaslonu.


Za deinstaliranje programa WinDVD

1 Na programskoj traci Windowsa kliknite na Start i zatim kliknite na Upravljačka ploča. Pojavljuje se prozor Upravljačka ploča.

2 Dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe. Pojavljuje se dijaloški okvir Dodaj ili ukloni programe.

3 Odaberite stavku Corel WinDVD i kliknite na Promijeni/Ukloni. Pojavljuje se dijaloški okvir Potvrdite brisanje datoteke.

4 Kliknite na U redu za potvrdu.

5 Slijedite upute na vašem zaslonu.

 

 

Instaliranje i deinstaliranje programa WinDVD