Pokretanje programa WinDVD

Nakon što ste instalirali WinDVD, možete pokrenuti reproduktor na bilo koji od sljedećih načina:

  • Na radnoj površini dvaput kliknite na prečac Corel WinDVD.

  • U izborniku Start Windowsa, kliknite na Corel WinDVD na popisu instaliranih programa.

 

 

Pokretanje programa WinDVD