Pregledavanje informacija o medijskoj datoteci

Dok pregledavate medijsku datoteku, kliknite na Corel WinDVD captionbar info Pregledavanje informacija o medijskoj datoteci na traci naslova kako biste se prebacivali između prikazivanja i skrivanja svojstava filma na vašem zaslonu. Ovo će vam pružiti pojedinosti o disku / datoteci koja se trenutno reproducira. Raspoloživost tih informacija ovisi o vrsti diska / datoteke koju imate.

 

 

Pregledavanje informacija o medijskoj datoteci