Učenje uz pomoć LanguageMate

LanguageMate™ vam omogućava da iskoristite prednosti učenja novog jezika putem ponavljanja. Slično funkciji A/B ponavljanja, on vam omogućava reproduciranje u petlji tijekom prethodno definiranog vremena.

Ako je Omogući Languagemate odabrano na kartici Kontrola reprodukcije dijaloškog okvira Podešavanje, desnim gumbom kliknite na Područje prikaza i kliknite na Ponovi i zatim odaberite Languagemate kako biste omogućili ovu značajku.

Također možete odabrati željeno vrijeme reproduciranja u petlji. Izaberite između Languagemate 6 sek., Languagemate 12 sek. ili Languagemate 18 sek., također iz izbornika desnog klika.

Reprodukcija se ponavlja dok u izborniku ne izaberete Bez ponavljanja.

 

 

Učenje uz pomoć LanguageMate