Osnove sučelja

Glavni prozor programa WinDVD sadrži Traku naslova za opcije prilagođavanja, Područje pregleda za prikaz videa i Ploču reproduktora za kontrole reprodukcije.

Corel WinDVD main window Osnove sučelja

U ovom odjeljku ćete naći sljedeća poglavlja:

 

 

Osnove sučelja