Podešavanje boje

Kontrole boje u programu WinDVD su slične onima na vašem televizoru. One vam omogućavaju podešavanje svjetline, kontrasta, nijanse i drugih parametara.

Corel WinDVD enhancements color Podešavanje boje


Za konfiguriranje postavki boje:

Na kartici Boja odaberite vaš uređaj za prikaz kako biste primijenili postavke koje su za njega optimizirane. Opcije uključuju Zadano, LCD, CRT, Projektor i Prilagođeno za kreiranje nove prethodno postavljene opcije.

Postavite sljedeće atribute pomjeranjem njihovih odgovarajućih klizača.

  • Svjetlina: Povećava ili smanjuje svjetlinu videa.

  • Kontrast: Povećava ili smanjuje kontrast.

  • Nijansa: Podešava nijansu od zelene do magente.

  • Boja: Podešava boju od crno-bijele do življe boje.

  • GAMA: Ispravlja slike predviđene za gledanje na jednom mediju (kao što je filmsko platno) kako bi se pravilno prikazale na drugom zaslonu (na primjer, LCD-u).

Za vraćanje postavki na zadane vrijednosti, kliknite na gumb Resetiraj.

 

 

Podešavanje boje