Gledanje filma na cijelom zaslonu

Dvaput kliknite Područje pregleda ili pritisnite [Esc] kako biste se prebacili na način rada na cijelom zaslonu.

U načinu rada na cijelom zaslonu, pojedinačni klik na Područje pregleda prikazuje Traku naslova i Ploču reproduktora. Dvostruki klik ili pritiskanje tipke [Esc] vraća prozor na prethodnu veličinu.

Veličina prozora programa WinDVD se može ručno promijeniti pomoću klikanja i povlačenja rubova.

Zumiranje i Panoramsko prikazivanje

Pritisnite [Ctrl] + [+] na vašoj tipkovnici za zumiranje – povećavanje na 150%, dvaput za zumiranje – povećavanje na 200% i još jednom za zumiranje – povećavanje na 300%. Pritisnite [Ctrl] + [-] na vašoj tipkovnici za zumiranje – smanjivanje. Upotrijebite pokazivač miša kako biste panoramski prikazivali i kretali se unutar područja pregleda kada je zumirano – povećano.

Corel WinDVD tip%20graphic Gledanje filma na cijelom zaslonu

Da biste uvijek počeli reprodukciju vašeg filma u začinu rada na cijelom zaslonu, možete omogućiti Početak u načinu rada na cijelom zaslonu u dijaloškom okviru Podešavanje.

Skrivanje Ploče reproduktora i Trake naslova

Kliknite na Područje pregleda kako biste se prebacivali između skrivanja i prikazivanja Ploče reproduktora i Trake naslova. Ovo vam pruža nesmetano gledanje vašeg filma za vrijeme načina rada na cijelom zaslonu. Također možete “odbiti” pokazivač od vrha ili dna vašeg ekrana kako biste prikazali skrivene ploče.

Za automatsko skrivanje Ploče reproduktora i Trake naslova nakon određenog vremena neaktivnosti miša, omogućite Automatsko skrivanje u dijaloškom okviru Podešavanje.

 

 

Gledanje filma na cijelom zaslonu