Izbacivanje i ponovno umetanje diska

Za izbacivanje diska iz reproduktora, kliknite na gumb Izbacivanje, ili pritisnite [E] na tipkovnici.

 

 

Izbacivanje i ponovno umetanje diska