Podešavanje glasnoće

Jednom kada vaš film počne, možete podesiti razinu glasnoće WinDVD reproduktora.

  • Za pojačavanje glasnoće, povucite klizač za glasnoću udesno ili pritisnite [Shift] + [Strelica prema gore] na tipkovnici.

  • Za smanjivanje glasnoće, povucite klizač za glasnoću ulijevo ili pritisnite [Shift] + [Strelica prema dolje] na tipkovnici.

  • Za prigušivanje glasnoće, kliknite na gumb Prigušivanje zvuka ili pritisnite [M] na tipkovnici.

 

 

Podešavanje glasnoće