Reproduciranje vašeg filmskog diska

WinDVD se automatski pokreće čim umetnete filmski disk u vaš zadani optički pogon.

Također možete kliknuti Otvori > Optički pogon i odabrati lokaciju vašeg diska.

Za ručno pokretanje nekog naslova, kliknite na gumb Reprodukcija ili pritisnite [Enter] na tipkovnici.

Za pauziranje reprodukcije, kliknite na Pauza na Ploči reproduktora ili pritisnite razmaknicu na tipkovnici. Za nastavljanje reprodukcije kliknite na Reprodukcija ili ponovno pritisnite razmaknicu.

 

 

Reproduciranje vašeg filmskog diska