Prečaci na tipkovnici

Tipka
Radnja
Ctrl+A
Odabir audia
E
Izbacivanje
F
Brzo premotavanje naprijed
G
Odabir kuta
I
Panoramsko prikazivanje
K
Obilježivač
L
Otvori listu izvođenja
M
Priguši/Vrati zvuk
Ctrl+M
Glavni izbornik
N
Korak
O
Otvori Željene opcije
P
Snimanje
Ctrl+P
Instantna ponovna reprodukcija
Ctrl+Q
Preskoči unaprijed
R
Premotaj natrag
S
Odabir titla
T
Odabir naslova
X
Izlaz
Esc
Prebacivanje između cijelog zaslona i prozora
F1
Otvori datoteku pomoći
Ctrl + +
Zumiranje – povećavanje
Ctrl + -
Zumiranje – smanjivanje
Shift + +
Povećaj svjetlinu
Shift + Dolje
Smanji glasnoću
Shift + Gore
Povećaj glasnoću
-
Smanji svjetlinu

Corel WinDVD shortcuts left Prečaci na tipkovnici

Lijevo

Corel WinDVD shortcuts right Prečaci na tipkovnici

Desno

Corel WinDVD shortcuts up Prečaci na tipkovnici

Gore

Corel WinDVD shortcuts down Prečaci na tipkovnici

Dolje
PgDn
Sljedeće poglavlje
PgUp
Prethodno poglavlje
Razmaknica
Reprodukcija/Pauza
Enter
Odabir
End
Zaustavi
1-0
Idi na poglavlje N

 

 

Prečaci na tipkovnici