Kreiranje obilježivača

Obilježivači vam omogućavaju obilježavanje vaših omiljenih scena u filmu radi budućeg pristupa. WinDVD dopušta postavljanje maksimalno 300 obilježivača u svakom filmu. Obilježivače možete dodati kada gledate DVD-Video, DVD+VR i DVD-VR.


Za kreiranje obilježivača

Dok gledate video datoteku, kliknite na Alati > Obilježivači. Prikazuje se Preglednik obilježivača.

Corel WinDVD bookmark panel Kreiranje obilježivača

Kada dođete do scene koju želite obilježiti, kliknite na gumb Corel WinDVD bookmark add Kreiranje obilježivača kako biste dodali obilježivač.

Zadano, obilježivač se prikazuje kao minijaturna slika u Pregledniku obilježivača. Označene lokacije su spremljene u mapi Documents and Settings\[Profil korisnika]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark. Naziv datoteke obilježivača uključuje naziv naslova i numerički vremenski kod (npr., TT01Ch10 00:15.31).

Za automatsko obilježavanje točaka poglavlja, kliknite na Corel WinDVD bookmark chapters Kreiranje obilježivača.


Za pregled obilježivača

Uradite jedno od sljedećeg:

  • Dvaput kliknite minijaturu obilježivača na Ploči obilježivača.

  • Desnim gumbom kliknite na područje pregleda, kliknite na Obilježivač > Preglednik obilježivača i izaberite minijaturu obilježivača.


Za spremanje ili izvoz obilježivača

Možete spremiti vaš vlastiti obilježivač na tvrdi disk vašeg računala. Zadano, WinDVD automatski sprema obilježivače kao *.XML datoteke.

Za spremanje obilježivača, kliknite na gumb Corel WinDVD bookmark export Kreiranje obilježivača u Pregledniku obilježivača, utipkajte naziv obilježivača i zatim kliknite na Spremi.


Za uvoz obilježivača

Postojeće obilježivače iz filmova možete otvoriti tako što ćete kliknuti na gumb Corel WinDVD bookmark import Kreiranje obilježivača u Pregledniku obilježivača.


Za brisanje minijature obilježivača

U Pregledniku obilježivača odaberite minijaturu obilježivača i kliknite na gumb Corel WinDVD bookmark delete Kreiranje obilježivača. Briše se samo minijatura a datoteka obilježivača ostaje u mapi obilježivača.

Prikaz minijatura obilježivača naslova VR diskova

WinDVD podržava reprodukciju VR diskova što vam omogućava uređivanje DVD filmova kad god se za to ukaže potreba. Ako je umetnuti disk DVD+VR or DVD-VR, kliknite na gumb Corel WinDVD bookmark chapters Kreiranje obilježivača kako biste prikazali minijaturu obilježivača Naslov. Opet kliknite na gumb kako biste prikazali minijaturu obilježivača Poglavlje trenutnog naslova. Kliknite na minijaturu kako biste ju pogledali.

 

 

Kreiranje obilježivača