Reproduciranje mapa

Za odabir video mape, kliknite na Otvori > Mapa. Kliknite na pogon na kojemu je image diska ili DVD mapa spremljena, izaberite mapu koja sadrži video i zatim kliknite na Primijeni.

Ova značajka funkcionira posebice za image diskova ili DVD-e ili druge diskove kopirane na vaše računalo.

Reprodukcija izravno s uređaja

WinDVD također podržava reprodukciju izravno s uređaja koja vam omogućava reproduciranje snimljenog videa koji se nalazi na vašoj digitalnoj kameri bez njegovog prethodnog kopiranja na vaše računalo.

Za reprodukciju videa izravno s uređaja, povežite vašu digitalnu kameru s vašim računalom, izaberite pogon vaše video kamere i zatim otvorite mapu kao što biste to uradili s bilo kojom drugom mapom imagea diska.

Corel WinDVD note%20graphic Reproduciranje mapa

Format snimljenog videa mora biti podržan od strane programa WinDVD za njegovu reprodukciju izravno s uređaja.

 

 

Reproduciranje mapa