Miksanje audia za BD-ROM diskove

Ova ekskluzivna postavka za BD-ROM diskove korisnicima omogućava utvrđivanje hoće li omogućiti funkciju miksanja audia u miksanju primarnog i sekundarnog audia i zvučnih efekata prije slanja audio strujanja u uređaj s digitalnim audio izlazom.

 

 

Miksanje audia za BD-ROM diskove