Pristupanje BD-J sadržaju

WinDVD vam dopušta omogućavanje i pristup BD-J sadržaju ovisno o značajkama podržanim u BD naslovu koji imate.

Corel WinDVD note%20graphic Pristupanje BD J sadržaju

Većina prečaca na tipkovnici neće biti u funkciji pri pristupanju BD-J sadržaju. Možete koristiti simulaciju miša za navigaciju i kontrolu BD-J rada tako što ćete omogućiti simulaciju miša u Željenim opcijama.

 

 

Pristupanje BD-J sadržaju