Lydoppsett

Interaksjon mellom forbikoblingsmodusinnstilling i OS og bare primær lyd

Alternativet i Avanserte lydinnstillinger vil bare være tilgjengelig hvis systemet er utstyrt med S/PDIF- eller HDMI-port.

Innstillingen fungerer bare når forbikoblingsmodus er aktivert under digital lydavspilling. Når alternativet er aktivert, vil WinDVD spille av primær lyd. Hvis alternativet er deaktivert, vil WinDVD aktivere mikseren og produsere mikset lyd.

Corel WinDVD bdavsetup Lydoppsett

Corel WinDVD note%20graphic Lydoppsett

Dette alternativet er aktivert som standard på BD-ROM-plater.

 

 

Lydoppsett