Forbedre lyd- og videokvalitet

Forbedringer-menyen gir deg muligheten til å tilpasse visningsopplevelsen samtidig som du ser på dine favorittvideoer, slik at du kan se og høre effektene i sanntid.

Avspillingsenhet, DSP og Lydeffekt er menyene for enestående lydfunksjoner og -funksjonalitet. De inneholder funksjoner for valg av lydkilde, teknologi, grafisk equalizer, DSP-effekter, lyttemiljø og lydkvalitet i henhold til innholdet på DVD-en.

Farge, Videoforbedring, All2HD og Tidsstrekk justerer fargeegenskaper, legger til sepsialeffekter, angir displaystørrelse og -egenskaper og aktiverer Tidsstrekk, alt tilgjengelig mens avspillingen foregår, slik at du kan se nøyaktig hvordan effektene virker.

Hvis du vil åpne Forbedringer-menyen, klikker du på Verktøy-knappen på tekstlinjen og velger Forbedringer.

I denne delen finner du disse emnene:

Corel WinDVD note%20graphic Forbedre lyd  og videokvalitet

Noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige hvis Bruk maskinvare-dekodingakselerasjon er valgt i dialogboksen Oppsett.

Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle versjoner av WinDVD.

 

 

Forbedre lyd- og videokvalitet