Angi DSP

I DSP forbedrer du lyden ved å velge forhåndsinnstilte equalizer-innstillinger basert på forskjellige lydtyper.

Corel WinDVD enhancements dsp Angi DSP

Alternativene omfatter: Rock, Bass, Hall, Myk, Vokal, Klassisk, Blues, Pop, Rap, Metal, Country, Jazz, Folk, New Age, Opera, Swing, Tale og Egendefinert.

Velg Egendefinert hvis du vil justere equalizeren manuelt. Juster glidebryterne for å angi hvilke frekvenser som skal forsterkes eller reduseres.

  • Fade: Justerer hvor mye lyd som skal sendes til hver høyttaler.

  • Balanse: Justerer balansen mellom venstre og høyre.

  • Tilbakestill: Tilbakestiller innstillingene til standardinnstillingene.

 

 

Angi DSP