Angi Lydeffekt

Kategorien Lydeffekt inneholder alternativer for justering av lyden slik at du får et ideelt lyttemiljø og kan angi karaokefunksjoner.

Corel WinDVD enhancements audio%20effect Angi Lydeffekt


Slik angir du lyttemiljø

I Miljø angir du lytteforholdene du foretrekker ved å velge blant følgende moduser:

  • Normal: Optimalisert for de fleste lytteforhold for PC. Forsterker lydnivået og reduserer det dynamiske området slik at du får en mer behagelig lytteopplevelse.

  • Kino: Gir lyd med kinokvalitet ved å opprettholde filmens dynamiske område.

  • Late Night: Reduserer basseffekten og begrenser de kraftigste lydene. Dette gir en mykere lytteopplevelse med færre kraftige lyder.

I Saleffekt kan du simulere lytteopplevelsen i en stor sal eller et stort teater. Velg Sydney-teater, Chicago-teater eller Broadway-teater for å angi saltype. Velg Egendefinert for å justere romstørrelsen og varmen manuelt.

Romstørrelse justerer størrelsen på rommet virtuelt. Et større rom vil gi mer gjenklang.

Varme justerer rommets varme virtuelt. Denne parameteren bestemmer hvor mye av lyden som absorberes og hvor mye som reflekteres.


Slik konfigurerer du Karaoke-innstillinger

Karaokealternativene gjelder bare karaoke-DVD- og -VCD-plater. Bruk disse alternativene for å gi en bedre karaokeopplevelse.

  • Melodi: Sender også melodien til høyttalerne.

  • Ekko: Genererer en ekkoeffekt.

  • Pitch: Endrer pitchen eller tonehøyden slik at du kan synge med i ditt eget toneleie. Flytt glidebryteren fra flat (mot venstre) til skarp (mot høyre) med et halvt trinn om gangen.

 

 

Angi Lydeffekt