Bruke Tidsstrekk

Med tidsstrekkfunksjonen kan du endre avspillingshastigheten fra halv hastighet til dobbel hastighet, uten at dette påvirker eller forvrenger lydgjengivelsen. Dette er en nyttig funksjon som kan brukes til å justere den totale lengden eller avspillingstiden slik at det passer med dine behov. Hvis du må være ferdig med å se en video før spilletiden egentlig er over, kan du bruke tidsstrekkfunksjonen for å sette opp hastigheten på avspillingen.

Corel WinDVD enhancements time%20stretch Bruke Tidsstrekk


Slik konfigurerer du Tidsstrekk-innstillingene

1 Klikk på Sakte- eller Hurtig-knappen for å senke eller øke hastigheten. Du kan også bruke glidebryteren under knappene for å kontrollere avspillingshastigheten.

Avspillingshastigheten vises i innstillingsboksen Avspillingshastighet. For å sikre at lyden ikke påvirkes under avspillingen, settes innstillingsområdet for maksimums- og minimumshastighet fra 0,5x til 2X.

Gjenværende tid viser tiden som er igjen før videoen er slutt.

Trykk på alternativknappen Standard og angi tidspunktet du vil være ferdig med å se på filmen, som må korrespondere med datamaskinens tid.

2 Klikk på knappen Total filmtid for å angi tiden som er tilgjengelig for å fullføre filmen.

Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillingene, klikker du på Tilbakestill-knappen.

 

 

Bruke Tidsstrekk