Bruke videoforbedringer

I kategorien Videoforbedring kan du angi filter og effekter når du skal se på video, noe som gir deg en ny visningsopplevelse.

Corel WinDVD enhancements video%20enhancement Bruke videoforbedringer


Slik konfigurerer du videoforbedringsinnstillingene:

1 Merk av for effekten for å bruke filteret på videoen. Velg blant følgende effekter:

 • Kinoforbedring: Gjør videoen klarere og gir kinokvalitet ved hjelp av Corel-teknologi.

 • De-snow: Forbedrer og gir et klarere bilde.

 • Oppskalere: Gir en mer realistisk og naturlig effekt med alternativene Grunnleggende og Avansert.

 • Skarphet: Forbedrer detaljene i videoen og skaper en raderingseffekt.

 • De-block: Benytter deblocking-filteret i h264-kodeken. Gir enestående videokvalitet ved lave datahastigheter.

Merk: Videoeffekter kan være eller ikke være tilgjengelige, avhengig av platen som spilles av.

2 I Deinterlace velger du metoden du vil bruke hvis videoinnholdet krever konvertering fra interlacet til progressiv visning. To grunnleggende teknikker for deinterlacing er weave og bob.

 • Auto: WinDVD bestemmer automatiskt korrekt deinterlacing.

 • Tving gjennom Bob: Lager en full ramme fra ett enkelt felt ved å doble hver linje. Denne teknikken gir litt uskarphet.

 • Tving gjennom Weave: Setter sammen to sammenhengende felt til én ramme. Denne teknikken gir et skarpere bilde.

 • Progressiv: Progressiv deinterlacing er en helt ny videoteknologi som gjør det mulig å konvertere 60 “interlacede” felt til 60 progressive rammer, og dermed dobles videodatahastigheten slik at du får en jevnere avspilling av filmer.

3 Klikk på rullegardinmenyen Smart Stretch og velg innstillingen du ønsker for å aktivere/deaktivere Smart Stretch. Denne funksjonen kompenserer for forskjellen i størrelse når du ser på 4:3-innhold i 16:9 eller omvendt. Den begrenser forvrengningen ved bare å strekke kantene i videoen og beholde innholdet i midten av bildet.

 • Av: Deaktiverer Smart Stretch-funksjonen.

 • Strekk til 4:3: Justerer 16:9-videoinnhold slik at det passer til 4:3- størrelsen. Flytt glidebryteren slik du foretrekker.

 • Strekk til 16:9: Justerer 4:3-videoinnhold slik at det passer til 16:9-størrelsen.

Du kan foreta flere tilpasninger gjennom glidebryterne Senter og Bredde hvis disse er tilgjengelige på innholdet som spilles av.

Hvis du vil gå tilbake til standardinnstillingene, klikker du på Tilbakestill-knappen.

 

 

Bruke videoforbedringer