Spillerpanel

Kommandoknapper som har med avspilling å gjøre, er plassert i spillerpanelet.

Corel WinDVD player panela Spillerpanel

Symbol
Funksjon
Beskrivelse

Corel WinDVD pp audio Spillerpanel

Lyd
Viser hvilken lydteknologi som brukes, for eksempel PCM 96/24, LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruHD, DTS eller DTS-HD.

Corel WinDVD pp mediatype Spillerpanel

Medietype
Viser hvilken medietype som brukes, for eksempel DVD, CD, VCD, DVD+/-VR, Audio CD, Karaoke eller MP3.

Corel WinDVD pp volume Spillerpanel

Volumkontroller
Dra glidebryteren for å øke eller redusere volumet på avspillingen. Klikk på høyttalersymbolet for å dempe volumet.

Corel WinDVD pp stop Spillerpanel

Stopp
Klikk for å stoppe medieavspillingen.

Corel WinDVD pp rewind Spillerpanel

Spol tilbake
Klikk på for å spole tilbake. Standard hastighet for spoling bakover er 1x. Du kan endre dette til følgende hastigheter: 2x, 4x, 8x, 20x eller 60x.

Corel WinDVD pp previous Spillerpanel

Forrige kapittel
Klikk for å hoppe tilbake til starten av forrige kapittel.
Corel WinDVD pp play Spillerpanel

Corel WinDVD pp pause Spillerpanel

Spill av/pause
Klikk for å starte eller ta en pause i videoavspillingen.

Når videoen går i sløyfe (med A-B-gjenta eller Languagemate), går du tilbake til vanlig avspilling hvis du klikker på Spill av/pause.

Corel WinDVD pp next Spillerpanel

Neste kapittel
Klikk for å hoppe tilbake til starten av neste kapittel.

Corel WinDVD pp fastforward Spillerpanel

Hurtig fremover
Klikk for å spole hurtig fremover. Standard hastighet for spoling fremover er 2x. Du kan endre dette til følgende hastigheter: 4x, 8x, 20x eller 60x.

Corel WinDVD pp fullscreenrestore Spillerpanel

Full skjerm/Gjenopprett
Viser vinduet i fullskjermmodus / Gjenoppretter vinduet i forrige størrelse..

Corel WinDVD pp elapsedtime Spillerpanel

Tid som er gått
Viser antall timer:minutter:sekunder filmen er spilt.

Corel WinDVD note%20graphic Spillerpanel

Hvis platen eller filen du spiller av ikke har de nevnte funksjonene i tabellen ovenfor, vises kontrollknappene nedtonet.

Høyreklikkmeny

Høyreklikkmenyen i WinDVD er en popup-meny du får tilgang til ved å høyreklikke på visningsområdet.

Høyreklikkmenyen har flere alternativer for å kontrollere video- eller lydavspillingen. Ikke alle alternativer er tilgjengelige hele tiden. Hvis et alternativ ikke er tilgjengelig, nedtones det. Piler som peker til høyre for et menyelement, viser at det er en sekundærmeny. Plasser musemarkøren over pilknappen for å aktivere sekundærmenyen.

Corel WinDVD rightclick menu Spillerpanel

 

 

Spillerpanel