Tekstlinje

Tekstlinjen viser alternativer for tilpasning av visningsopplevelsen.

Meny
Funksjon
Beskrivelse

Corel WinDVD captionbar open Tekstlinje

Velg mediekilde
Viser alternativene for åpning av filer, inkludert:

  • Optisk stasjon Åpner en mediefil fra DVD-stasjonen.

  • Fil Åpner en mediefil fra datamaskinens harddisk eller fra en UPnP i et nettverk.

  • Mappe Åpner en mediefil fra en DVD-mappe.

Corel WinDVD captionbar tools Tekstlinje

Verktøy
Viser en undermeny med alternativer som:

  • Bokmerker Åpner bokmerkeleservinduet.

  • Ta opp Åpner vinduet for å ta stillbilde.

  • Forbedringer Viser en undermeny med kategorier for å forbedre lyd og video.

Corel WinDVD captionbar dvd Tekstlinje

Medietype
Viser medietypen som spilles av og en undermeny med alternativer som kan variere avhengig av elementet som spilles av, deriblant:

  • Tittelmeny Viser platemenyen på en DVD.

  • Rotmeny Viser rotmenyen på en DVD.

Corel WinDVD captionbar eject Tekstlinje

Løs ut
Løser ut den optiske platen fra spilleren.

Corel WinDVD captionbar corelguide Tekstlinje

Corel-guide
Viser Corel-guiden, gir tilgang til forskjellige hjelpressurser.

Corel WinDVD captionbar info Tekstlinje

Info
Viser/skjuler informasjon om videoen.

Corel WinDVD captionbar minimize Tekstlinje

Minimer
Skjuler vinduet, men holder programmet i gang slik at du lett får tilgang til det fra verktøylinjen.
Corel WinDVD captionbar maximize Tekstlinje Corel WinDVD captionbar restore Tekstlinje
Maksimer/Gjenopprett
Viser vinduet i fullskjermmodus / Gjenoppretter vinduet i forrige størrelse.

Corel WinDVD captionbar exit Tekstlinje

Avslutt
Lukker WinDVD-spilleren.

 

 

Tekstlinje