Hurtigtaster

Tast
Handling
Ctrl+A
Valg av lyd
E
Løs ut
F
Hurtig fremover
G
Valg av vinkel
I
Panorer
K
Bokmerke
L
Åpne spilleliste
M
Slå av lyd/gjenopprett lyd
Ctrl+M
Hovedmeny
N
Trinn
O
Åpne egenskaper
P
Ta opp
Ctrl+P
Gjenta øyeblikkelig
Ctrl+Q
Hopp fremover
R
Spol tilbake
S
Valg av undertekst
T
Valg av tittel
X
Avslutt
Esc
Skift mellom full skjerm og vindu
F1
Åpne hjelpfil
Ctrl + +
Zoom inn
Ctrl + -
Zoom ut
Shift + +
Øk lysstyrken
Shift + Ned
Reduser lydnivå
Shift + Opp
Øk lydnivå
-
Reduser lysstyrke

Corel WinDVD shortcuts left Hurtigtaster

Venstre

Corel WinDVD shortcuts right Hurtigtaster

Høyre

Corel WinDVD shortcuts up Hurtigtaster

Opp

Corel WinDVD shortcuts down Hurtigtaster

Ned
PgDn
Neste kapittel
PgUp
Forrige kapittel
Mellomrom
Spill av/pause
Enter
Velg
Slutt
Stopp
1-0
Gå til kapittel N

 

 

Hurtigtaster