Justere bildekvalitet

Klikk på Verktøy > Forbedringer. Bruk fargekontrollene i Farge-menyen hvis du vil finjustere displayet. De fungerer som kontrollene på et vanlig TV-apparat.

Du kan bruke glidebryterne for å justere lysstyrke, kontrast, fargenyanse, farge og gamma.

Se Juster farge.

 

 

Justere bildekvalitet