Justere volum

Når filmen har startet, kan du justere lydnivået til WinDVD-spilleren.

  • Hvis du vil øke lydnivået, drar du glidebryteren for volum til høyre eller trykker på [Shift] + [Pil opp] på tastaturet.

  • Hvis du vil redusere lydnivået, drar du glidebryteren for volum til venstre eller trykker på [Shift] + [Pil ned] på tastaturet.

  • Hvis du vil slå av lyden, klikker du på Slå av lyd-knappen eller trykker på [M] på tastaturet.

 

 

Justere volum