Spille av en filmplate

WinDVD starter automatisk straks du setter inn en filmplate i den optiske standardstasjonen.

Du kan også klikke på Åpne > Optisk stasjon og velge hvor platen er plassert.

Hvis du vil starte en tittel manuelt, klikker du på Spill av-symbolet eller trykker på Enter-tasten på tastaturet.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, klikker du på Pausespillerpanelet eller trykker på mellomromstasten på tastaturet. Hvis du vil gjenoppta avspillingen, klikker du på Spill av eller trykker på mellomromtasten igjen.

 

 

Spille av en filmplate