Spole fremover og bakover

Hvis du vil spole tilbake eller hurtig fremover, klikker du på knappen Spol tilbake eller Hurtig fremover. Avspillingshastigheten øker når du klikker på knappen.

Corel WinDVD note%20graphic Spole fremover og bakover

Hvis hastigheten for hurtig fremover settes til 2x, kan du fremdeles forstå dialogen.

 

 

Spole fremover og bakover