Vise filmen i full skjerm

Dobbeltklikk på visningsområdet eller trykk på [Esc] for å skifte til fullskjermmodus.

I fullskjermmodus vises tekstlinjen og spillerpanelet hvis du klikker én gang på visningsområdet. Hvis du dobbeltklikker eller trykker på [Esc], gjenopprettes det forrige vinduet.

Du kan endre størrelsen på WinDVD-vinduet manuelt ved å klikke på og dra kantene.

Zoome og panorere

Trykk på [Ctrl] + [+] på tastaturet for å zoome inn til 150 %, to ganger for å zoome inn til 200 % og én gang for å zoome inn til 300 %. Trykk på [Ctrl] + [-] på tastaturet for å zoome ut. Bruk musepekeren for å panorere og bevege deg rundt i visningsområdet når du har zoomet inn.

Corel WinDVD tip%20graphic Vise filmen i full skjerm

Hvis du alltid vil starte å spille av filmen i fullskjermmodus, kan du aktivere Start fra fullskjermmodus i dialogboksen Oppsett.

Skjule spillerpanelet og tekstlinjen

Klikk på visningsområdet for å veksle mellom å skjule og vise spillerpanelet og tekstlinjen. Dette gir deg uhindret visning av filmen når du er i fullskjermmodus. Du kan også “puffe” pekeren ut av den øverste eller nederste delen av displayet for å vise de skjulte panalene.

Hvis du vil skjule spillerpanelet og tekstlinjen automatisk etter en periode uten museaktivitet, kan du aktivere Autoskjul i dialogboksen Oppsett.

 

 

Vise filmen i full skjerm