Konfigurere WinDVD

Du kan konfigurere WinDVD-funksjoner basert på dine preferanser. Angi lagringssted for mediefilene på datamaskinen, legg til eller fjern innpluggingsprogrammer, angi personvern- og sikkerhetsinnstillinger eller velg lydkvalitet for lydfilene du spiller av fra CD-er og DVD-er.

Hvis du vil ha tilgang til WinDVD-oppsett, høyreklikker du på visningsområdet og velger Oppsett. Dialogboksen Oppsett vises.

Dette kapitlet gir informasjon om oppsett av WinDVD. Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige i alle WinDVD-versjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Corels Web-område på www.corel.com.

I denne delen finner du disse emnene:

 

 

Konfigurere WinDVD