Konfigurere avspillingskontroll

Innstillingene for avspillingskontroll gir deg muligheten til å angi kontroller under avspilling og opptak. De gir også alternativer for barnesikring, som forhindrer at for eksempel barn og mindreårige ser på filmer som har en høy aldersgrende. Languagemate, en funksjon som gir deg muligheten til å lære et nytt språk ved hjelp av repetisjon, kan også angis.


Slik konfigurerer du avspillingskontrollinnstillingene

1 I dialogboksen Oppsett klikker du på kategorien Avspillingskontroll.

Corel WinDVD setup playback%20control Konfigurere avspillingskontroll

2 I Bokmerke/stillbilde-konfigurasjon velger du målmappen for de bokmerkede/opptatte bildene og filmklippene.

3 I Konfigurering av kontrolltid angir du lengden (i sekunder) for Gjenta øyeblikkelig eller antall sekunder du vil hoppe fremover i en tittel. Standardhastigheten for funksjonene Gjenta øyeblikkelig-tid og Hopp fremover er henholdsvis 5 og 30 sekunder.

4 Klikk på Angi passord for å angi innstillinger for barnesikring for en DVD med høyere aldersgrense enn den som er angitt i Angi programkategori (rating).

5 Klikk på Angi programkategori (rating) for å angi nivå for aldersgrense (dvs. Alle ratinger, G, PG, PG-13, R og NC-17) for visning av filmer i WinDVD.

6 I Hurtigklippinnstilling angir du følgende alternativer:

  • I rullegardinmenyen Opptaksstørrelse velger du standard bildestørrelse for klipp du har tatt opp.

  • Dra glidebryteren Intervall for å justere standard tidsperiode mellom hver opptatte ramme i klippet.

  • Dra glidebryteren Avspillingshastighet for å justere standard hastighet for klippet.

7 Velg Aktiver Languagemate for å aktivere LanguageMate™, en WinDVD-funksjon som gir deg muligheten til å lære et nytt språk under avspillingen.

 

 

Konfigurere avspillingskontroll