Konfigurere egenskaper

Med egenskapsinnstillinger kan du angi alternativer for generelle funksjoner.


Slik konfigurerer du egenskapsinnstillingene

1 I dialogboksen Oppsett klikker du på kategorien Egenskaper.

Corel WinDVD setup preferences Konfigurere egenskaper

2 I rullegardinmenyen Automatisk gjenopptakelse velger du blant følgende alternativer:

  • Start alltid forfra: Gjenopptar avspillingen fra begynnelsen av platen.

  • Start alltid fra siste posisjon: Gjenopptar avspillingen fra stedet der platen ble stoppet.

3 I Spillerpreferanse merker du av for Start fra fullskjermmodus for å starte DVD i fullskjermmodus.

Velg enten Normal eller Alltid øverst for å angi hvordan videovinduet skal fungere.

4 I Konfigurering av full skjerm velger du ett av følgende alternativer:

  • Autoskjul: Skjuler automatisk spillerpanelet og tekstlinjen etter en periode uten museaktivitet. Du kan angi antall sekunder før spillerpanelet og tekstlinjen skjules automatisk.

  • Vis: Viser spillerpanelet og tekstlinjen i fullskjermmodus.

  • Skjul: Viser ikke spillerpanelet og tekstlinjen i fullskjermmodus.

Merk av for Aktiver visning på skjerm hvis du vil vise kontrollpaneler og annen informasjon på skjermen. Visning på skjerm, også kalt OSD (on-screen display), gir brukerne muligheten til å vise informasjon eller velge alternativer.

5 I rullegardinmenyen Menyspråk velger du standard menyspråk.

6 I rullegardinmenyen Lydspråk velger du standard lydspråk.

7 I rullegardinmenyen Undertekstspråk velger du standard undertekstpråk.

8 I rullegardinmenyen Undertekst/CC-stil velger du enten Normal eller Transparent.

  • Normal: Undertekstene vises i sin opprinnelige form.

  • Transparent: Undertekstene vises i en noe transparent form.

9 Klikk på OK.

 

 

Konfigurere egenskaper