Konfigurere lyd-/videooppsett

Med Lyd-/videooppsett kan du angi egenskapene for lyd, som avspilling av lyd, høyttalerkonfigurering og subwoofer-kontroll, og justere videoinnstillingene.


Slik konfigurerer du lyd-/videoinnstillingene

1 I dialogboksen Oppsett klikker du på kategorien Lyd-/videooppsett.

Corel WinDVD setup audio%20video%20setup Konfigurere lyd /videooppsett

2 I Avansert lydkontroll kan du gjøre ett av følgende:

  • Merk av for Send 0.1 (LFE Subwoofer) til høyttalere/ hodetelefoner for å sende subwoofer-signalet til hovedhøyttalerne eller hodetelefonene.

  • Velg alternativet Aktiver hjelpelyd hvis du vil aktivere ekstra enheter i systemet. Lyden fra ekstra lydenheter mikses med MIDI- og waveform-lydenhetene.

  • Velg Husk voluminnstilling hvis du vil beholde siste volumnivåinnstilling neste gang du kjører WinDVD.

3 I Avansert videokontroll utfører du følgende oppgaver:

  • Velg Bruk maskinvare-dekodingakselerasjon hvis du vil vise korresponderende videoteknologi (NVIDIA PureVideo HD, AMD Radeon eller Intel Clear Video).

  • Velg PAL TruSpeed hvis du vil korrigere PAL-hastighetsfeil og justere lydpitch automatisk.

  • Velg Fast størrelsesforhold hvis du vil fastsette størrelsesforholdet for videoen.

4 Klikk på OK.

 

 

Konfigurere lyd-/videooppsett