Opprette Bokmerker

Med bokmerker kan du merke favorittscener i en film for å få tilgang til dem senere. WinDVD tillater maksimalt 300 bokmerker i hver film. Du kan legge til bokmerker når du ser på DVD-Video, DVD+VR og DVD-VR.


Slik oppretter du bokmerker

Mens du ser på en videofil, klikker du på Verktøy > Bokmerker. Bokmerkeleseren vises.

Corel WinDVD bookmark panel Opprette Bokmerker

Når du kommer til scenen du vil bokmerke, klikker du på Corel WinDVD bookmark add Opprette Bokmerker-knappen for å legge til et bokmerke.

Som standard vises bokmerket som et miniatyrbilde på bokmerkeleseren. De markerte stedene lagres i mappen Documents and Settings\[Brukerprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Bookmark. Et bokmerkes filnavn inneholder tittelnavn og numerisk tidskode (f.eks. TT01Ch10 00:15.31).

Hvis du vil bokmerke kapittelpunkter automatisk, klikker du på Corel WinDVD bookmark chapters Opprette Bokmerker.


Slik viser du et bokmerke

Du kan gjøre ett av følgende:

  • Dobbeltklikk på bokmerkeminiatyrbildet på bokmerkepanelet.

  • Høyreklikk på visningsområdet, klikk på Bokmerke > Bokmerkeleser og velg bokmerkeminiatyrbildet.


Slik lagrer eller eksporterer du et bokmerke

Du kan lagre ditt eget bokmerke på harddisken. Som standard lagrer WinDVD automatisk bokmerker som *.XML-filer.

Hvis du vil lagre et bokmerke, klikker du på Corel WinDVD bookmark export Opprette Bokmerker-knappen i bokmerkeleseren, skriver inn et navn for bokmerket og klikker på Lagre.


Slik importerer du et bokmerke

Du kan åpne eksisterende bokmerker fra filmer ved å klikke på Corel WinDVD bookmark import Opprette Bokmerker-knappen i bokmerkeleseren.


Slik sletter du et bokmerkeminiatyrbilde

I bokmerkeleseren velger du bokmerkeminiatyrbildet og klikker på Corel WinDVD bookmark delete Opprette Bokmerker-knappen. Bare miniatyrbildet slettes, og bokmerkets filnavn forblir i bokmerkemappen.

Vise bokmerkeminiatyrbilder for titler i VR-plater

WinDVD støtter avspilling av VR-plater, noe som gir deg muligheten til å redigere DVD-filmer hvis det er nødvendig. Hvis platen du har satt inn er DVD+VR eller DVD-VR, klikker du på Corel WinDVD bookmark chapters Opprette Bokmerker-knappen for å vise bokmerkeminiatyrbildet Tittel. Klikk på knappen en gang til for å vise bokmerkeminiatyrbildet Kapittel for gjeldende tittel. Klikk på et miniatyrbilde hvis du vil vise det.

 

 

Opprette Bokmerker