Ta opp bilder og klipp

WinDVD gir deg muligheten til å ta opp stillbilder eller klipp under avspilling av DVD-video og videofiler.


Slik tar du et stillbilde

Ta opp en perfekt filmscene og bruk den på datamaskinen som et skrivebordsbakgrunnsbilde eller send den som et e-postvedlegg.

1 Mens du ser på en videofil, klikker du på Verktøy og velger Ta opp. Opptaksleseren vises.

2 Klikk på Corel WinDVD capture add Ta opp bilder og klipp-knappen for å ta opp gjeldende ramme.

Som standard vises bildet i opptaksleseren, og bildefilene lagres som *.BMP-filer i mappen Documents and Settings\[Brukerprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.


Slik sletter du et miniatyrbilde for et stillbilde du har tatt

I opptaksleseren velger du miniatyrbildet og klikker på Corel WinDVD capture delete Ta opp bilder og klipp-knappen. Bare miniatyrbildet slettes, og bildefilnavnet forblir i opptaksmappen.


Slik sender du et bilde du har tatt opp med e-post

1 I opptaksleseren klikker du på Corel WinDVD capture email Ta opp bilder og klipp-knappen.

2 WinDVD genererer vedlegget og starter deretter ditt vanlige e-postprogram.


Slik tar du opp et videoklipp ved hjelp av Hurtigklipp

WinDVD gir deg muligheten til å lage et animert bilde fra et valgt filmklippsegment. Du kan dele det animerte bildet med venner ved å sende bildefilen som et e-postvedlegg. Som standard lagres de animerte bildene i mappen Documents and Settings\[Brukerprofil]\Application Data\Corel\WinDVD\Capture.

1 Mens du ser på en videofil, klikker du på Verktøy > Ta opp. Dette åpner opptaksleseren.

2 Når du kommer til den delen av videoen som du vil ta opp, klikker du på Corel WinDVD quickclip record Ta opp bilder og klipp-knappen. Dette starter opptaksprosessen.

Merk: Den maksimale lengden på WinDVD -opptak er opptil 15 sekunder. Når scenen du tar opp kommer til tidsgrensen, stopper opptaket automatisk, og klippet lagres i opptaksmappen.

3 Klikk på Corel WinDVD quickclip stoprecord Ta opp bilder og klipp-knappen for å stoppe opptak av bevegelse.

4 Klippene som tas opp, vises som miniatyrbilder i opptaksleseren. Hvis du vil se en større forhåndsvisning av miniatyrbildene, dobbeltklikker du på m
iniatyrbildet.

Som standard lagres klippene som *.GIF-filer i opptakskatalogen i WinDVD-mappen.


Slik sender du hurtigklippvideo med e-post

1 I opptaksleseren klikker du på Corel WinDVD capture email Ta opp bilder og klipp-knappen.

2 WinDVD genererer vedlegget og starter deretter ditt vanlige e-postprogram.


Slik konfigurerer du hurtigklippinnstillingene

1 Høyreklikk på visningsområdet og velg Oppsett.

2 I kategorien Avspillingskontroll angir du alternativene du ønsker i Hurtigklippinnstilling og klikker på Bruk. Klikk på OK for å lukke dialogboksen.

 

 

Ta opp bilder og klipp