Endre innstillinger

Hvis du vil endre de grunnleggende innstillingene, klikker du på Verktøy > Forbedringer. Hvis du vil endre systeminnstillingene, deriblant høyttalerkonfigurasjon og standardinnstillinger, klikker du på Oppsett i høyreklikkmenyen. Se Konfigurere WinDVD for mer informasjon.

 

 

Endre innstillinger