Lære med LanguageMate

Med LanguageMate™ kan du lære et nytt språk ved hjelp av repetisjoner. På samme måte som A/B-repetisjon, kan du la avspillingen gå i sløyfe i en forhåndsdefinert tidsperiode.

Hvis Aktiver Languagemate er valgt i kategorien Avspillingskontroll i Oppsett, høyreklikker du på visningsområdet og klikker på Gjenta, og deretter velger du Languagemate for å aktivere denne funksjonen.

Du kan også velge den ønskede tidsperioden for å spille av i sløyfe. Velg mellom Languagemate 6 sek., Languagemate 12 sek., eller Languagemate 18 sek., også fra høyreklikkmenyen.

Avspillingen gjentas til du velger Ikke gjenta fra menyen.

 

 

Lære med LanguageMate